List of Notice

 • TSLC (15+3 program) Routine
 • 2074-6-9 Interview notice for contract staff of various polytechnic
 • वगिकृत निःशुल्क छात्रर्वृति २०७४ केा अतिरिक्त् केाटामा परीक्षार्थि सिफारिश तथा शिक्षण संस्था प्राथमिकिकरण सम्बन्धि सुचना–२०७४।०५।३०
 • 2074-5-26 Notice for submission of examination form for TSLC (15+3) 18 months
 • वगिकृत निःशुल्क छात्रर्वृति २०७४ केा शिक्षण संस्था प्राथमिकिकरण सम्बन्धि सुचना
 • 2074-5-8 Examination - Chance exam notice for ANM
 • शैक्षिक सत्र २०७४।०७५ केा भर्नाका लागि एस.र्इ.र्इ. मा स्तरेान्नती हुने सर्तमा प्रवेश परीक्षामा सामेल भइर् भर्नाका लागि सिफारिस भएका परीक्षार्थीलार्इ भर्ना गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना
 • 2074/5/5 Notice on admission of student appearing on SEE grade improvement examination
 • 2074-5-1 Notice for registration of special scholarship program
 • 2074-5-1 - Notice on examination for Contract Employee applicants
 • 2074-4-31 - CTEVT vacancy notice on various postions
 • 2074-4-29 Notice for institute allocation for classified entrance
 • 2074-4-25 Clarification notice on missing subject on Examination Notice
 • TSLC Annual Exam Center Notice
 • Notice for Exam Center of PCL/Diploma level Final Exam Shrawan-Bhadra-2074
 • Notice for Exam Center of PCL/Diploma level Scholarship Entrance Exam-2074
 • Notice for Exam Center of TSLC level Scholarship - 2074
 • Notice for Exam Center of PCL/Diploma level Full Paying Entrance Exam-2074
 • Notice for Exam Schedule of TSLC level Exam 2074
 • 2074-3-27 - Result of interview for driver on contract basis
 • 2074-3-26 Vacancy notice for Contract Basis
 • Notice for Final/Semester Exam schedule of PCL/Diploma level-2074 sharwan-bhadra
 • 2074-3-20 - Exam symbol number
 • 2074-3-19 Curriculum course structure readjustment notice
 • Notice for TSLC added Institutes detail
 • 2074-3-10-Administration-Notice for interview for vacant driver post
 • विशेष छात्रवृति (दलित, मुस्लिम) डिप्लाेमा इन अटाेमाेवाइल कार्यक्रममा नपुग १० सिटमा परीक्षाथी छनाैट गरीएकाे सम्बन्धि
 • Notice for TSLC level Final Exam-2074
 • Notice for PCL/Diploma level Entrance Exam-2074 (Full Paying and Classified Scholarship)
 • 2073 - Information on various queries on ITMS (Updated)