लुम्बिनी प्रदेश :- प्रमाणपत्र तह नर्सिङ्ग कार्यक्रमको बर्गिकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्ति तर्फको लागि आवेदन फारम भरेका प्रशिक्षार्थीहरुको पुनः नतीजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना - २०७८/०९/३०


published by Lumbini Province Office

Click here to download Notice

Click here to download PCL Nursing Classified Scholarship Entrance Result 2078