डिप्लोमा / प्रमाणपत्र तह तथा प्रि-डिप्लोमा तहको नि: शुल्क वर्गिकृत छात्रवृत्तिको लागी रिक्त कोटामा उतिर्ण सुचिमा रहेका परीक्षार्थीहरु बाट आबेदन दिने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना (2078-08-20)।


published by Province Two

Click Here For Detail Notice

Diploma Vacant Seat

Pre-Diploma Vacant Seat

Application Form