कर्णाली प्रदेशः डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा प्रि-डिप्लोेमा तहमा वर्गीकृत (निःशुल्क) तर्फ रिक्त रहेका सिट/कोटाहरूमा भर्नाका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना- २०७८|०७|२८


published by Karnali Province Office

Please Click here to view/download the Notice

Please Click here to download the Application Form