सेवा करार अन्तर्वार्ताको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस सम्बन्धि सूचना – २०७८/०९/१० (लुम्बिनी प्रदेश)


published by Lumbini Province Office

Click here to download Notice and Result.