2078/08/17 डिप्लोमा/प्रमाणपत्र र प्रि-डिप्लोमा तहको वर्गीकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्तिको वैकल्पिक उमेदवारको नतिजा


published by Bagmati Province Office

Click here to download Notice

Click here to download Diploma Result

Click here to download Pre-Diploma Result